Länkar till uppfödare, som är medlemmar i vår rasklubb, syns här nedan! Sker någon ändring var vänlig och meddela webkontakt.

Uppfödare och tillika medlemmar i klubben arbetar framåt för vår ras, i kontakt med AK.

Valphänvisare SvSK: Helena Gunnarsson Telefon: 070-54 51 670

En uppfödare finns i Norge, men valt Sverige som moderklubb.