Specialen 2021

Planering pågår för Specialen 2021. Vi hoppas på att arrangemanget kan hållas i Sälen vecka 31. Vi vet förstås inte om Covid-19 återigen kommer att sätta käppar i hjulen för oss. Givetvis följer vi SKK:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Under förutsättning att våra förhoppningar infrias är tanken att det kommer ett special-nummer av Stabijhoun. I en egen tidning kommer all information om lägret, instruktörerna och hur anmälan går till.

I specialnumret kommer vi att informera om alla kurser, vilka instruktörerna är, föreläsningar, hur och när stugorna kan bokas. Planen är att tidningen kommer ut cirka två tre veckor innan du kan börja anmäla dig och bokning av stugorna öppnar. Så planera in mitten/slutet av april för att läsa den egna specialen-tidningen.