Varmt välkommen att bli medlem i rasens officiella klubb!

Mars4_rs

Svenska Stabijhounklubben (SvSK) bildades under hösten 2000, den hade då ett 50-tal medlemmar. Rasklubben ligger under Specialklubben Kontinentala Fågelhundar (SKF). År 2000 fanns det cirka 40 registrerade hundar i Sverige, idag har det antalet vuxit avsevärt. Rasen har blivit väldigt populär, och i Sverige finns den största populationen utanför rasens hemland. På dessa sidor skall du som är intresserad kunna söka och finna information. Våra medlemmar delar gärna med sig av sina erfarenheter runt dessa hundar, och vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med uppfödare.

Som medlem får du vår medlemstidning som utkommer fyra gånger per år, du har också rätt att delta i de arrangemang som endera rasklubben eller Specialklubben anordnar. Den mest unika aktiviteten är den årligen återkommande Stabijspecialen, en vecka i Sälen där dagarna är späckade med bland annat olika kurser, föreläsningar och jaktmoment.

För att bli medlem betalar du 350 kr/kalenderår som medlem nr 1.
Familjemedlemmar betalar 100 kr/kalenderår.
Hel familj 500 kr/kalenderår.
Gåvomedlemskap från kennel/uppfödare 200 kr.

Skicka Din inbetalning till Pg 430 77 40-3.  Ange namn, adress, tfn samt e-postadress.
Maila även uppgifterna till stabyhounklubben.kassor@gmail.com:
Namn, adress, mailadress och mobilnummer, för samtliga anmälda dvs även familjemedlemmar.

Vid inbetalningar från utlandet – använd följande:
IBAN: SE78 9500 0099 6026 4307 7403
BIC: (swift) NDEASESS

Ordförande, Maria Helgesson
Jaktfalksvägen 27
302 61 Halmstad

Känn dig varmt välkommen!