Varmt välkommen att bli medlem i rasens officiella klubb!

Mars4_rs

Svenska Stabijhounklubben (SvSK) bildades under hösten 2000, den hade då ett 50-tal medlemmar. Rasklubben ligger under Specialklubben Kontinentala Fågelhundar (SKF). År 2000 fanns det ca 40 registrerade hundar i Sverige, idag har det antalet vuxit avsevärt. Rasen har blivit väldigt populär, och i Sverige finns den största populationen utanför rasens hemland. På dessa sidor skall du som är intresserad kunna söka och finna information. Våra medlemmar delar gärna med sig av sina erfarenheter runt dessa hundar, och vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med uppfödare.

Som medlem får du vår medlemstidning som utkommer 4ggr/år, du har också rätt att delta i de arrangemang som endera rasklubben eller Specialklubben anordnar. Den mest unika aktiviteten är den årligen återkommande veckan i Sälen i år igen, där dagarna är späckade med bland annat olika kurser, föreläsningar och jaktmoment.

För att bli medlem betalar du 300 kr/kalenderår som medlem nr 1.
Familjemedlemmar betalar 75 kr/kalenderår.
Skicka Din inbetalning till Pg 430 77 40-3.  Ange namn, adress, tfn samt e-postadress.

Vid inbetalningar från utlandet – använd följande:
IBAN: SE78 9500 0099 6026 4307 7403
BIC: (swift) NDEASESS

Ulrika Malmstedt
Artellerigatan 8b
653 42 Karlstad

Känn dig varmt välkommen!