Jaktkommittén informerar

Vi vill påminna om att ansökan för särskilda jaktprov SKA vara jaktprovsansvarig i SvSK tillhanda senast en vecka innan provdatum. Detta för att vi ska hinna skicka in ansökan i tid till SKF. Om en ansökan inkommer senare än en vecka innan prov kommer ansökan att avslås.

Bifogat finns anvisningar för jaktprov ifrån SKF, tiden som står där är när SKF ska ha ansökan inte när SvSK ska ha den.
Anvisningar jaktprov


Nya regler från Jordbruksverket

Blodspår – träning av hund