blodprov

När din hund ska paras utomlands så krävs numera ett blodprov för att utesluta att hunden är bärare av Cerebral Dysfunction syndrome. Läs mer på här.

blodprov